top of page

4

Вася Илиева

Кандидат за член на Контролния съвет

Вася Тодорова Илиева е адвокат от Софийската адвокатска колегия с общ адвокатски стаж над 40 години.

 

Професионална биография

Вася Илиева е завършила Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1977 година .

Адвокат е в Софийската адвокатска колегия от 1979 година.

Специализира в областта на гражданското право и гражданския процес, правата на човека, правната помощ.

 

Организационен опит и умения

Вася Илиева е член на Софийския адвокатски съвет при Софийската адвокатска колегия в периода  2000-2002 и 2004-2007 г.

В периода 2008 -2012 г. е председател на Националното бюро за правна помощ.

bottom of page