top of page

14

Ваня Траянова

Кандидат за член на Адвокатския съвет

Ваня Траянова Стоянова е адвокат от Софийска адвокатска колегия с общ юридически стаж 35 години, от които 26 години е била адвокат.

 

Професионална биография

Ваня Траянова завършва Юридическия факултет на Софийския университет през  1984 г. Професионалният й опит започва в системата на Главно следствено управление на МВР.

Работила е като следовател в 10-то РУ на МВР, Следствения отдел на София град-отдел „ Тежки престъпления срещу личността „ , в СДВР, както и в Отдел 2-ри на Националната следствена служба.

Била е част от специализираната група от следователи и прокурори с ръководител заместник главния прокурор Милко Дойчев за разследване на престъпления  по дела с номера от 1 до 4 по описа на Главна прокуратура , образувани през 1990 г. 

В СДВР е заемала длъжността Началник сектор „ Пресцентър и връзки с обществеността „

Напуска съдебната система като  старши следовател  - заместник началник  Отдел 2-ри на Националната следствена служба през м.ноември 1992 г.

С Решение на АС №2 / 28.01.1993  г. е вписана като адвокат в Софийската адвокатска колегия.

Практикува в областта на наказателното и административно право, както и в областта на отговорността на държавата за вреди и защита на човешките права , включително и по дела за полицейско насилие.

 

Организационен опит и умения

В периода 1982-1984 г. е секретар на Националния клуб на младата художествено творческа интелигенция.

Учредител ( 1992 г.) и член на Българската секция на Международната полицейска организация ИПА – IPA( 3 346 члена в България - 2018 г. )-колективен член на ООН( 65 национални секции и 2 професионални сдружения  ).  Член на 7 членния Управителния съвет на Софийската секция на ИПА-България ( 1600 члена ), избран през 2018 г.

Резервен член на Съвета на Софийската адвокатска колегия в мандат 2017-2019 г.

Има една дъщеря и трима внуци.

bottom of page