top of page

2

Трендафил Трендафилов

Кандидат за председател на Дисциплинарния съд

Трендафил Бонев Трендафилов е адвокат от САК с общ адвокатски стаж 25 години.

Завършва Юридическия факултет на СУ „Климент Охридски“ през 1985 година.

За периода 1985-1988 година е стажант-съдия и младши съдия в Софийски градски съд.

От 1988г до 1992г е бил районен съдия и Председател на Пети районен съд, град София.

През 1992 е назначен за член съдия при Софийски градски съд.

От 1994 е адвокат в Софийска адвокатска колегия.

Специализира в областта на наказателното и административно-наказателното право.

bottom of page