2

Трендафил Трендафилов

Кандидат за председател на Дисциплинарния съд

Трендафил Бонев Трендафилов е адвокат от САК с общ адвокатски стаж 25 години.

Завършва Юридическия факултет на СУ „Климент Охридски“ през 1985 година.

За периода 1985-1988 година е стажант-съдия и младши съдия в Софийски градски съд.

От 1988г до 1992г е бил районен съдия и Председател на Пети районен съд, град София.

През 1992 е назначен за член съдия при Софийски градски съд.

От 1994 е адвокат в Софийска адвокатска колегия.

Специализира в областта на наказателното и административно-наказателното право.

АДВОКАТИ ЗА АДВОКАТИТЕ

© 2019 - 2020 Всички права запазени

гр. София - 1142, бул. Васил Левски 30, ет. 2

Тел.: +359 2 986 79 51

  • Facebook

Адвокатски избори 2020 - Софийска адвокатска колегия | Избори САК 2020 | София, България