top of page

36

Тодорка Ангелова

Кандидат за член на Дисциплинарния съд

Тодорка Димитрова Ангелова е адвокат от Софийската адвокатска колегия с общ адвокатски стаж 21 години и 8 месеца.

 

Професионална биография

Тодорка Ангелова завършва Немска езикова гимназия “Проф. Асен Златаров” – град Хасково през 1988 г. и Юридическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски” през 1992 г.

През 1993 г. е назначена като младши-съдия към Софийски огръжен съд и работи като районен съдия в Стопанско – трудова колегия на Софийски районен съд в периода от 1994 г. до 1998 г.

Адвокат е в Софийска адвокатска колегия от 1998 г., а от 2000 г. до момента е част от екипа на Адвокатско съдружие “Георгиев,Русинов и ко”.

Специализирала в областта на банковата и търговската несъстоятелност, корпоративно и облигационно право, административно и данъчно право.

Арбитър към Арбитражния съд към Българска асоциация на микропредприятията

Арбитър към Български търговски арбитражен съд.

Консултант по трудово право на Министерство на външните работи и на Представителството на Комисията на ЕС в България.

bottom of page