top of page

19

София Разбойникова

Кандидат за член на Контролния съвет

София Разбойникова е адвокат от Софийската адвокатска колегия с адвокатски стаж от 20 години.

 

Професионална биография

София Разбойникова е завършила Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1998 година

Адвокат е в Софийската адвокатска колегия от 1999 година. Вписана е в регистъра на медиаторите в България от март 2017 година.

Специализира в областта на защита правата на човека на национално и международно ниво, семейното право, гражданско право.

Професионалният й опит включва работа като експерт и координатор по проекти, финансирани от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021, фондация Америка за България, „Институт Отворено общество – София“ и „Български хелзинкски комитет“, Съвета на Европа, EPIM – European Programme for Integration and Migration, Европейската Комисия и др.

София Разбойникова е лектор в Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“,  временен преподавател на кандидатите за младши съдии в Националния институт по правосъдието, обучител в дистанционни курсове за адвокати на програма НЕLP на Съвета на Европа.

Организационен опит и умения

София Разбойникова е член на управителния съвет на фондация „Български адвокати за правата на човека“, в периода 2001-2005 г. е председател на изпълнителното бюро на фондацията, а в периода 2010-2014 – председател на управителния съвет.

От 2018 г. София Разбойникова е член на управителния съвет на фондация „Антикорупционен фонд“.

Участва в изготвянето на програми за обучения по правата на човека за практикуващи юристи, студенти по право, магистрати.

Не е участвала досега в управлението на САК.

bottom of page