17

Румен Котов

Кандидат за член на Контролния съвет

Професионална биография

Завършва Юридически факултет на Софийски университет „Климент Охридски“ през 1984 г.

Адвокат от 1986 г., член на Софийска адвокатска колегия.

Управител и съдружник в Адвокатско дружество „Котов и съдружници“.

Специализира в областта на гражданското право.

Ползва английски и италиански език.