17

Румен Котов

Кандидат за член на Контролния съвет

Професионална биография

Завършва Юридически факултет на Софийски университет „Климент Охридски“ през 1984 г.

Адвокат от 1986 г., член на Софийска адвокатска колегия.

Управител и съдружник в Адвокатско дружество „Котов и съдружници“.

Специализира в областта на гражданското право.

Ползва английски и италиански език.

АДВОКАТИ ЗА АДВОКАТИТЕ

© 2019 - 2020 Всички права запазени

гр. София - 1142, бул. Васил Левски 30, ет. 2

Тел.: +359 2 986 79 51

  • Facebook

Адвокатски избори 2020 - Софийска адвокатска колегия | Избори САК 2020 | София, България