top of page

29

Радослав Тонев

Кандидат за член на Дисциплинарния съд

Радослав Иванов Тонев е адвокат от Софийската адвокатска колегия с общ адвокатски стаж 22 години и 10 месеца.

 

Професионална биография

Радослав Тонев е завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1990 година.

Работил е като младши съдия и районен съдия в СРС за периода 1991-1995 г.

Работил е като юрисконсулт в търговска банка през периода 1995-1996 г.

Адвокат е в Софийската адвокатска колегия от 1997 година.

От 2005 г. е управляващ съдружник в Адвокатското съдружие Радослав Тонев и съдружници.

Специализира в областта на търговското право и търговската несъстоятелност.

Включен е в одобрения от Министъра на правосъдието списък на лицата, които могат да бъдат назначавани като синдици по Търговския закон.

Включен е в списъка на БНБ е като лице което може за бъде назначавано като синдик на банка по Закона за банковата несъстоятелност.

 

Организационен опит и умения

Като управляващ съдружник в адвокатско съдружие се занимава с организация и ръководство на дейността на съдружието и контактите му с клиенти и институции.

Участвал е в редица форуми за повишаване на квалификацията и обучение на синдици – включително и като лектор, и в работни групи за изменение на Търговския закон.

bottom of page