49

Маргарита Димитрова

Кандидат за член на Адвокатския съвет

Маргарита Руменова Димитрова е адвокат от Софийска адвокатска колегия с 10 години адвокатски стаж.

Маргарита Димитрова е родена през 1982 г. Завършва ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ през 2007 г. Притежава следдипломна квалификация по право на Европейския съюз.

Като адвокат от Софийска адвокатска колегия е вписана от 2009 г. след полагане на изпит. От вписването си до настоящия момент работи в адвокатско дружество „Красимира Иванова и Явор Нотев“.

Професионален опит притежава в следните области: наказателно право, непозволено увреждане, застрахователно право, семейно и наследствено, вещно право.

Участва в застрахователни експертни комисии като външен консултант.

Владее френски и английски език.

АДВОКАТИ ЗА АДВОКАТИТЕ

© 2019 - 2020 Всички права запазени

гр. София - 1142, бул. Васил Левски 30, ет. 2

Тел.: +359 2 986 79 51

  • Facebook

Адвокатски избори 2020 - Софийска адвокатска колегия | Избори САК 2020 | София, България