top of page

17

Любка Ценова

Кандидат за член на Дисциплинарния съд

Любка Младенова Ценова е адвокат от Софийска адвокатска колегия с 9 години адвокатски стаж.

 

Професионална биография

Любка Ценова завършва Юридически факултет на Софийския университет през 1973 г. През 1997 г. придобива докторска степен по право със специалност финансово и данъчно право.

От 1975 до 1980 г. . e съдия изпълнител към Софийски районен съд.

От 1980 г. до 1986 г. е главен юрисконсулт в БАН – организира правното обслужване на Обединението по технически науки към БАН, състоящо се от 10 института и лаборатории.

От 1991 до 1998 г. е асистент по Основи на правото, Трудово и Осигурително право в Стопанска академия „Д.А. Ценов” – Свищов.

От 1991 до 1998 г. е главен юрисконсулт в Министерство на финансите - изготвя данъчни закони и подпома дейността на НАП.

От 1998 г. до 2000 г. е експерт към Съвета по законодателство на Министерство на правосъдието – изготвя законопроекти и становища по законопроекти.

От 2000 г.  до 2010 г. е Директор на дирекция ”Законодателна дейност и европейско право“, началник отдел „Европейско право“ в Народното събрание – подпомага дейността на народните представители в законодателния процес.

От 2011 г. и към момента е редовен преподавател (доцент) в МВБУ – Ботевград.

От март 2019 г. и към момента е доцент по Данъчно и Международно данъчно право в Висше училище по застраховане и финанси –София.

От 2010 г. и към момента е адвокат към Софийска адвокатска колегия.

bottom of page