top of page

11

Любомир Владикин

Кандидат за член на Контролния съвет

e-mail: liubomir_vladikin@vladikinslavov.com

Позиция: адвокат, Управител и основател

Образование:

 • Софийски университет „Св.Климент Охридски”, Юридически факултет, Магистър по право, Специализация „Правораздаване“- 1993-1998 г.

 • Национална Финансово-стопанска гимназия” Специалност- „Счетоводство и контрол” и „Пазарна Икономика” -1988 г.-1993 г.

 

Квалификации:

 • „Българска Идло Алумни Асоциация“, Курс: Юридически английски език (2013-2014 г.)

 • Британски съвет, курсове па английски (2018-2019 г.)

 

Професионален опит:

 • Юрисконсулт- 2000-2001 г. /Българска Национална Телевизия/

 • Адвокат от 2001 г.

 • Управляващ съдружник в „Адвокатско дружество Владикин, Славов и партньори“ (от 2005 г.)

 • Лектор на семинари, организирани от САК и Висшия адвокатски съвет

 • International Association of Lawyers /Paris/

 • Софийска адвокатска колегия

 

Награди:

 • адвокат на годината: Национални награди за правосъдие 2017

 

Области на дейност:

 • Данъчно право, Митническо право, Обществени поръчки, Концесии, Инвестиции, Търговско право, Административно право;

 • Процесуално представителство по търговски и административни дела.

 

Езици: Английски и руски език

bottom of page