top of page

44

Лидия Дикова

Кандидат за член на Адвокатския съвет

Лидия Вълчева Дикова е адвокат от Софийска адвокатска колегия с 38 години адвокатски стаж.

Лидия Дикова е родена през 1956 година.

Завършила е Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 1979 година. От 14.09.1981 е адвокат в Софийска адвокатска колегия.

Специализира в областта на гражданското право. Вписана е в Единния регистър на медиаторите в България.

Член е на Софийския адвокатски съвет при Софийската адвокатска колегия от 2017 година досега.

Владее немски, английски и руски език.

bottom of page