top of page

АДВОКАТИ ЗА АДВОКАТИТЕ

Екипът ни е сформиран от хора, които възприемаме адвокатската професия като мисия.

Искрено вярваме, че когато принципите на Професионализъм, Почтеност, Приемственост, Независимост и Обществена ангажираност на адвокатурата, бъдат споделени от адвокатите от различни поколения, от адвокатите, упражняващи професията самостоятелно или в съдружие с други адвокати, в една или друга област на правото, можем да бъдем единни.

Кандидати за членове на Контролния съвет

Бойко Войнов.jpg

2

Бойко Войнов

Кандидат за член на контролния съвет

Бойко Матеев.jpg

3

Бойко Матеев

Кандидат за член на контролния съвет

Вася Илиева.jpg

4

Вася Илиева

Кандидат за член на контролния съвет

Любомир Владикин.jpg

11

Любомир Владикин

Кандидат за член на контролния съвет

Румен Котов.jpg

17

Румен Котов

Кандидат за член на контролния съвет

Румяна Сидерова.png

18

Румяна Сидерова

Кандидат за член на контролния съвет

София Разбойникова.jpg

19

София Разбойникова

Кандидат за член на контролния съвет

bottom of page