АДВОКАТИ ЗА АДВОКАТИТЕ

Екипът ни е сформиран от хора, които възприемаме адвокатската професия като мисия.

Искрено вярваме, че когато принципите на Професионализъм, Почтеност, Приемственост, Независимост и Обществена ангажираност на адвокатурата, бъдат споделени от адвокатите от различни поколения, от адвокатите, упражняващи професията самостоятелно или в съдружие с други адвокати, в една или друга област на правото, можем да бъдем единни.

Кандидати за членове на Контролния съвет

2

Бойко Войнов

Кандидат за член на контролния съвет

3

Бойко Матеев

Кандидат за член на контролния съвет

4

Вася Илиева

Кандидат за член на контролния съвет

11

Любомир Владикин

Кандидат за член на контролния съвет

17

Румен Котов

Кандидат за член на контролния съвет

18

Румяна Сидерова

Кандидат за член на контролния съвет

19

София Разбойникова

Кандидат за член на контролния съвет