Контакти

Ако искате да се свържете с нас по въпрос, който Ви интересува, или да ни дадете обратна връзка, моля попълнете следната форма.

гр. София - 1142, бул. Васил Левски 30, ет. 2

Email : info@sak2020.com

Tel : +359 2 986 79 51

  • Facebook

АДВОКАТИ ЗА АДВОКАТИТЕ

© 2019 - 2020 Всички права запазени

гр. София - 1142, бул. Васил Левски 30, ет. 2

Тел.: +359 2 986 79 51

  • Facebook

Адвокатски избори 2020 - Софийска адвокатска колегия | Избори САК 2020 | София, България