15

Иван Ангелов

Кандидат за член на Дисциплинарния съд

Адвокат Иван Ангелов завършва Юридическия Факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през 2007 година. Като адвокат от Софийска адвокатска колегия е вписан от 2009 година. Към настоящия момент е съдружник в Адвокатско дружество „Градинарски, Ангелов и Янева“.

Основната му дейност е в областта на процесуалното представителство по търговски, вещни, застрахователни, административни и трудови спорове. Участвал е и в съдебни процеси в сферата на търговската несъстоятелност, както и в редица арбитражни производства.

 

Също така участва в правното консултиране на проекти, свързани със строителство и сделки с недвижими имоти, обществени поръчки, както и представителство в изпълнителни процеси.

 

Владее английски и френски език.

АДВОКАТИ ЗА АДВОКАТИТЕ

© 2019 - 2020 Всички права запазени

гр. София - 1142, бул. Васил Левски 30, ет. 2

Тел.: +359 2 986 79 51

  • Facebook

Адвокатски избори 2020 - Софийска адвокатска колегия | Избори САК 2020 | София, България