top of page

15

Иван Ангелов

Кандидат за член на Дисциплинарния съд

Адвокат Иван Ангелов завършва Юридическия Факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през 2007 година. Като адвокат от Софийска адвокатска колегия е вписан от 2009 година. Към настоящия момент е съдружник в Адвокатско дружество „Градинарски, Ангелов и Янева“.

Основната му дейност е в областта на процесуалното представителство по търговски, вещни, застрахователни, административни и трудови спорове. Участвал е и в съдебни процеси в сферата на търговската несъстоятелност, както и в редица арбитражни производства.

 

Също така участва в правното консултиране на проекти, свързани със строителство и сделки с недвижими имоти, обществени поръчки, както и представителство в изпълнителни процеси.

 

Владее английски и френски език.

bottom of page