36

Ива Згурова-Шопова

Кандидат за член на Адвокатския съвет

Адвокат Ива Згурова-Шопова е магистър по право от Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” (2006 г.) със специализация по международно право и международни отношения. Член е на Софийската адвокатска колегия от 02.01.2008 г. Понастоящем е управляващ съдружник в Адвокатско дружество „Недялков и Згурова”.

Специализира в областите на търговското и дружественото право, интелектуалната собственост, вещното, семейното и наследственото право, облигационното право, административното право и процес. Води граждански, тъговски и административни дела. Има богат опит във връзка с регистрацията на търговски марки в Патентното ведомство на Република България и в Европейското патентно ведомство, получаването на статут за постоянно пребиваване на чужденци в страната, придобиването на българско гражданство по произход и по натурализация, преобразуването на търговски дружества, учредявянето и увеличаването на капитала на същите посредством апорт, текущото правно обслужване на тръговски дружества, цялостното проследяване на собствеността на недвижими имоти, подготовката и представителството по имотни сделки, учредяването на вещни права и др.

Владее български, английски, френски, руски език.

Член е на Дисциплинарния съд на САК.

АДВОКАТИ ЗА АДВОКАТИТЕ

© 2019 - 2020 Всички права запазени

гр. София - 1142, бул. Васил Левски 30, ет. 2

Тел.: +359 2 986 79 51

  • Facebook

Адвокатски избори 2020 - Софийска адвокатска колегия | Избори САК 2020 | София, България