top of page

27

Евгения Гечева

Кандидат за член на Адвокатския съвет

Евгения Петрова Гечева е адвокат от Софийска адвокатска колегия с общ юридически стаж 39 години и адвокатски стаж 34 години.

 

Професионална биография

Завършва Юридически факултет на Софийски университет „Климент Охридски„ през 1977 г. Прекаран едногодишен стаж в АБРЧЧ /Адвокатско бюро работа с чужденци и в чужбина/ към Софийска адвокатска колегия с патрон адвокат Кирил Маричков

В периода 1980г.- 1981г. практикува като юрисконсулт в СП „Тонет„ към Комитет за култура, а следващите три години – като главен юрисконсулт в Институт материална база на културата в структурата на Комитет за култура. От 1984г. до 1986г. правен консултант на Председателя на ИК на 10 РНС /изпълнителен комитет при 10 районен народен съвет/.

 Адвокат в Софийска адвокатска колегия от 01.07.1986г. след успешно преминал първи в историята на САК конкурс за прием на адвокати. Приета в съществуващия в този период на структуриране 10-ти  адвокатски колектив със секретар адв. Патулов.

 

Специализира в областта на вещно право, семейно и наследствено право, търговско право, административно право

 

Не участвала досега в управлението на САК

bottom of page