top of page

12

Екатерина Методиева

Кандидат за член на Дисциплинарния съд

Екатерина Спасова Методиева се дипломира като юрист в Юридически факултет на Софийския университет през 2005 г.

 

Професионалният ѝ опит започва в средата на 2005 г. като правен експерт към Фондация „ПРАВЕН И АНАЛИТИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПРАВО“, където работи в продължение на 2 години и е автор и съавтор на два сравнително-правни анализа като резултат от работа по два проекта, посветени на защитата на културното наследство и на археологическото наследство в България, автор на главата в закона за културното наследство, посветена на археологическото такова.

Вписана е като адвокат в Софийска адвокатска колегия през юни 2007 г. и има 12 години адвокатски стаж.

От 2016г. специализира в областта на правото на Европейския Съюз – завършва през 2018г. магистърската програма по право на ЕС към СУ „Климент Охридски“ и Университета в Нанси, Лотарингия. Понастоящем е редовен докторант към СУ „Климент Охридски“ по право на ЕС с теза по повод правната сигурност в правото на ЕС.

От юни 2007 г. започва самостоятелно дейност като адвокат, която продължава и до днес. Специализира в областта на облигационното и търговското право, реституция и кадастър, право на Европейския Съюз и гражданското и административно съдопроизводство.

В работата си като член на Дисциплинарния Съд би работила за подобряване на дисциплинарната дейност на колегията.

bottom of page