top of page

АДВОКАТИ ЗА АДВОКАТИТЕ

Екипът ни е сформиран от хора, които възприемаме адвокатската професия като мисия.

Искрено вярваме, че когато принципите на Професионализъм, Почтеност, Приемственост, Независимост и Обществена ангажираност на адвокатурата, бъдат споделени от адвокатите от различни поколения, от адвокатите, упражняващи професията самостоятелно или в съдружие с други адвокати, в една или друга област на правото, можем да бъдем единни.

Кандидат за председател на Дисциплинарния съд

Трендафил Трендафилов.jpg

2

Трендафил Трендафилов

Кандидат за председател на Дисциплинарния съд

Кандидати за членове на Дисциплинарния съд

Владимир Петков.jpg

Владимир Петков

Кандидат за член на Дисциплинарния съд

7

Даниела Хаджова.jpg

Даниела Хаджова

Кандидат за член на Дисциплинарния съд

8

Делина Павлова.jpg

Делина Павлова 

Кандидат за член на Дисциплинарния съд

10

Ненка Иванова.jpg

Ненка Иванова

Кандидат за член на Дисциплинарния съд

24

Радослав Тонев.jpg

Радослав Тонев

Кандидат за член на Дисциплинарния съд

29

Силвия Любенова.jpg

Силвия Любенова

Кандидат за член на Дисциплинарния съд

32

Любка Ценова.jpg

Любка Ценова

Кандидат за член на Дисциплинарния съд

17

Мария Тончева.jpg

Мария Тончева

Кандидат за член на Дисциплинарния съд

19

Мирослав Мичев.jpg

Мирослав Мичев

Кандидат за член на Дисциплинарния съд

23

Екатерина Методиева.jpg

Екатерина Методиева

Кандидат за член на Дисциплинарния съд

12

Иван Ангелов.jpg

Иван Ангелов

Кандидат за член на Дисциплинарния съд

15

Калина Кавалджиева.jpg

Калина Кавалджиева

Кандидат за член на Дисциплинарния съд

16

Тодорка Ангелова.jpg

Тодорка Ангелова

Кандидат за член на Дисциплинарния съд

36

Христина Танчева.jpg

Христина Танчева

Кандидат за член на Дисциплинарния съд

37

Христо Хинов.jpg

Христо Хинов

Кандидат за член на Дисциплинарния съд

38

bottom of page