АДВОКАТИ ЗА АДВОКАТИТЕ

Екипът ни е сформиран от хора, които възприемаме адвокатската професия като мисия.

Искрено вярваме, че когато принципите на Професионализъм, Почтеност, Приемственост, Независимост и Обществена ангажираност на адвокатурата, бъдат споделени от адвокатите от различни поколения, от адвокатите, упражняващи професията самостоятелно или в съдружие с други адвокати, в една или друга област на правото, можем да бъдем единни.

Кандидат за председател на Дисциплинарния съд

2

Трендафил Трендафилов

Кандидат за председател на Дисциплинарния съд

Кандидати за членове на Дисциплинарния съд

Владимир Петков

Кандидат за член на Дисциплинарния съд

7

Даниела Хаджова

Кандидат за член на Дисциплинарния съд

8

Делина Павлова 

Кандидат за член на Дисциплинарния съд

10

Ненка Иванова

Кандидат за член на Дисциплинарния съд

24

Радослав Тонев

Кандидат за член на Дисциплинарния съд

29

Силвия Любенова

Кандидат за член на Дисциплинарния съд

32

Любка Ценова

Кандидат за член на Дисциплинарния съд

17

Мария Тончева

Кандидат за член на Дисциплинарния съд

19

Мирослав Мичев

Кандидат за член на Дисциплинарния съд

23

Екатерина Методиева

Кандидат за член на Дисциплинарния съд

12

Иван Ангелов

Кандидат за член на Дисциплинарния съд

15

Калина Кавалджиева

Кандидат за член на Дисциплинарния съд

16

Тодорка Ангелова

Кандидат за член на Дисциплинарния съд

36

Христина Танчева

Кандидат за член на Дисциплинарния съд

37

Христо Хинов

Кандидат за член на Дисциплинарния съд

38