23

Десислава Миразчийска

Кандидат за член на Адвокатския съвет

Десислава Миразчийска е адвокат от Софийска адвокатска колегия с общ адвокатски стаж 21 години и 11 месеца.

 

Професионална биография

Десислава Миразчийска завършва Юридически факултет на Бургаския свободен университет през 1996 г.

Вписана е като адвокат в Софийска адвокатска колегия на 17.12.1997г., като упражнява адвокатската професия до настоящия момент.

Специализира в областта на данъчното, трудовото, облигационното, семейното и наследствено право.

 

Организационен опит и умения

Десислава Миразчийска е член на Софийски адвокатски съвет от 28.06.2017 г. до момента, като е част от Комисията за прилагане на Закона за правната помощ. В периода 2012 г до 2017 г е член на Дисциплинарния съд на САК.

АДВОКАТИ ЗА АДВОКАТИТЕ

© 2019 - 2020 Всички права запазени

гр. София - 1142, бул. Васил Левски 30, ет. 2

Тел.: +359 2 986 79 51

  • Facebook

Адвокатски избори 2020 - Софийска адвокатска колегия | Избори САК 2020 | София, България