top of page

10

Делина Павлова

Кандидат за член на Дисциплинарния съд

Делина Павлова завършва право в Югозападен университет „Неофит Рилски”, Благоевград, през 2007 г.

Вписана е като адвокат в Софийска адвокатска колегия през януари 2008 г. и има 12 години адвокатски стаж.

Началото на 2007 г. се включва в екипа на адвокатско дружество „Стойчев, д-р Вълков и ко“ (тогава с наименование "Стойчев, Михалева и Д-р Вълков”), в което е съдружник от средата на 2008 г. до момента. Специализира в областта на облигационното и търговското право, финансов и оперативен лизинг, конкурентно право, застрахователно право, обществени поръчки и финансови корекции, процесуално представителство и арбитраж.

Междувременно се дипломира като „бакалавър“ по специалност Връзка с обществеността, а през 2011 г. завършва курс по Медиация към Професионалната асоциация на медиаторите в България. Преминава и едногодишно продължаващо задълбочено обучение по право на ЕС, провеждано от Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Центъра за обучение на адвокати  “Кръстю Цончев”.

Делина Павлова е взела участие в редица конференции и семинари по различни теми в областта на правото. Била е лектор по проекти, осъществявани с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, както и лектор на служители в застрахователния сектор относно спазването на антимонополното законодателството, избягване на забранени споразумения, решения и съгласувани практики.

В работата си като член на Дисциплинарния съд при Софийската адвокатска колегия би работила за подобряване на дисциплинарната дейност на колегията и спазване на етиката при упражняване на адвокатската професия.

bottom of page