8

Даниела Хаджова

Кандидат за член на Дисциплинарния съд

Даниела Георгиева Хаджова е адвокат от Софийска адвокатска колегия с 38 години адвокатски стаж, 40 години юридически стаж.

Даниела Хаджова се дипломира като юрист в Юридически факултет на Софийския университет Св. Климент Охридски през 1978 г.

Професионалният опит като адвокат започва през октомври 1981 г., като младши адвокат в Адвокатска колегия Монтана.

Вписана в Софийска адвокатска колегия през юни 1984 г.

От 2014 година съдия в Европейска институция по медиация и арбитраж със седалище гр. София, площад Света Неделя № 16, където се произнася по облигационни и търговски спорове.

Работи в областта на вещното, семейното, наследственото, облигационно право и гражданското съдопроизводство.

В работата си като член на Дисциплинарния съд при Софийската адвокатска колегия би работила за подобряване на дисциплинарната дейност на колегията и спазване на етиката при упражняване на адвокатската професия.

АДВОКАТИ ЗА АДВОКАТИТЕ

© 2019 - 2020 Всички права запазени

гр. София - 1142, бул. Васил Левски 30, ет. 2

Тел.: +359 2 986 79 51

  • Facebook

Адвокатски избори 2020 - Софийска адвокатска колегия | Избори САК 2020 | София, България