2

Бойко Войнов

Кандидат за член на Контролния съвет

Бойко Атанасов Войнов е адвокат от Софийската адвокатска колегия от м. февруари 1978, с общ адвокатски стаж над 40 години.

Професионална биография
Бойко Войнов е завършил Юридическия факултет на Софийския университет ,,Св. Климент Охридски“ през 1973 год.
Адвокат е в Софийската адвокатска колегия от 1978 година.
От 1997 г. е съдружник в Адвокатското дружество „Боянов и Ко“.
Специализира в областта на гражданското право.
Регистриран е като медиатор в БТПП. Вписан е като представител по пндустриална собственост в регистъра на ПВ.
Бойко Войнов е автор на статии по проблеми на гражданското право и правоприлагане.

 

Организационен опит и умения
Бойко Войнов е бил член на Софийския адвокатски съвет, Секретар на Съвета на Софийската адвокатска колегия в периода 1985-1991 год. Бил е член и председател на Дисциплинарния съд при САК.

АДВОКАТИ ЗА АДВОКАТИТЕ

© 2019 - 2020 Всички права запазени

гр. София - 1142, бул. Васил Левски 30, ет. 2

Тел.: +359 2 986 79 51

  • Facebook

Адвокатски избори 2020 - Софийска адвокатска колегия | Избори САК 2020 | София, България