top of page

3

Бойко Матеев

Кандидат за член на Контролния съвет

Бойко Славенов Матеев е адвокат от Софийска адвокатска колегия от 1992 г., до момента, с общ адвокатски стаж 26 години.

В този период Бойко Матеев има само едно легитимно прекъсване (с решение на УС и ОС на САК) на адвокатската си дейност от началото на 2012 до началото на 2013 г., поради несъвместимост, когато заема длъжност Началник отдел „Проблемни кредити” в „Общинска банка ” АД по трудово правоотношение.

 

Професионална биография:

Бойко Матеев е завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” през 1991 г. редовно обучение. По-съществени следдипломни квалификации и курсове след 2000 г.: 2002-2003 г. Диплома за „Франчаиз. Създаване на франчайз организации” – организатор Българска франчайз организация (БФА);

2004 г. „Конфликтология на управлението” – следдипломна квалификация за висшисти в УНСС, Диплома от катедра Международна Академия по информатизация – БРО при УНСС.

2005 – 2009 г. „Обучител на обучители по обществени поръчки”. „Рационални решения за подобряване на практиката за възлагане на обществени поръчти” Организатори, съответно Дипломи от „OGI – USAID”, TAIEX, БТТП и т.н.

2010-2012 г. Диплома от двугодишна магистърска програма за практикуващи юристи към ЮФ - МО на СУ „Климент Охридски” – „Право на Европейския съюз”;

 

Специализацията му като адвокат:

Цивилист. Гражданско-правен и административно правен профил. Изпълнителни и заповедни производства. Обществени поръчки. Франчаиз. Проблемни кредити. Арбитраж.

Има богат организационен опит и умения в Контролни и Надзорни съвети в частни дружества и холдингови организации, както и в дружества с нестопанска цел.

Избиран е за делегат на САК за участие в общи събрания на ВАС, но не е участвал до момента в управлението и в органи на САК.

bottom of page