top of page

3

Александър Андреев

Кандидат за член на Адвокатския съвет

Александър Андреев Андреев e адвокат от Софийска адвокатска колегия с общ адвокатски стаж 26 години

 

Професионална биография

Александър Андреев завършва Юридически факултет на Софийския университет през 1992 г. Адвокат в Софийска адвокатска колегия от м. април 1993 г., вписан с личен номер 1000284810.

През 2005 г. е назначен за редовен асистент по Международно частно право към Департамент „Право“ при Нов Български Университет;

Придобива магистърска степен по „Счетоводство и контрол“ в УНСС през 2005 г.

Вписан в единния регистър на медиаторите през 2006 г.

През 2010 г. придобива докторска степен по международно частно право в НБУ.

Специализира в областта на гражданското и търговското право, международното частно право и правото на европейския съюз

Говори италиански и испански език.

 

Организационен опит и умения

През 2007 г. е избран за член на Централната избирателна комисия за местни избори.

През 2009 г. е избран за член на ЦИК за избиране на членове на Европейския парламент от Република България.

Член на Централната избирателна комисия в съставите от 2011 г., 2014 г. и 2019 г.

Говорител на Централната избирателна комисия към момента.

 

Член на Съвета на САК в периода 2017 до момента.

bottom of page