top of page

1

Албена Пенова

Кандидат за член на Адвокатския съвет

Албена В. Пенова е адвокат от Софийска адвокатска колегия с общ адвокатски стаж 33 години.

Професионална биография

Албена В. Пенова завършва Юридически факултет на Софийския университет през 1982г. Адвокат в Софийска адвокатска колегия от 01.12.1986г., като в периода 01.12.1986-01.11.1989г. е член на съществуващата по това време Софийска окръжна адвокатска колегия.

Специализира в областта на вещно право, семейно и наследствено право, търговско право, административно право.

Има специални интереси в областта на медиацията. Медиатор е от 2009г., вписана в Единния регистър на медиаторите в България, а от 2011г. и обучител на медиатори, включително и на адвокати-медиатори. Участвала в специализирани обучения в тази сфера в България, Великобритания, Румъния, Словения, Хърватия.

Организационни умения и компетенции

Опит в съставяне на учебни планове и програми за обучения и в организиране на обучения в сферата на медиацията, обществени поръчки, микрокредитиране и др.

Опит в разработване и изпълнение на проекти.

Член на Съвета на САК в периода 2012-2013г.

bottom of page