АДВОКАТИ ЗА АДВОКАТИТЕ

Екипът ни е сформиран от хора, които възприемаме адвокатската професия като мисия.

Искрено вярваме, че когато принципите на Професионализъм, Почтеност, Приемственост, Независимост и Обществена ангажираност на адвокатурата, бъдат споделени от адвокатите от различни поколения, от адвокатите, упражняващи професията самостоятелно или в съдружие с други адвокати, в една или друга област на правото, можем да бъдем единни и силни.

Кандидат за председател на Адвокатския съвет

2

Стефан Марчев

 Кандидат за председател на Софийски адвокатски съвет

Кандидати за членове на Адвокатския съвет

74

Христо Хинов

Кандидат за член на Софийски адвокатски съвет

5

Александър Тонев

Кандидат за член на Софийски адвокатски съвет

8

Антон Стефанов

Кандидат за член на Софийски адвокатски съвет

Валя Бакалова.JPG

12

Валентина Бакалова

Кандидат за член на Софийски адвокатски съвет

14

Ваня Траянова

Кандидат за член на Софийски адвокатски съвет

16

Вера Даскалова

Кандидат за член на Софийски адвокатски съвет

23

Десислава Миразчийска

Кандидат за член на Софийски адвокатски съвет

1

Албена Пенова

Кандидат за член на Софийски адвокатски съвет

2

Александър Андонов

Кандидат за член на Софийски адвокатски съвет

3

Александър Андреев

Кандидат за член на Софийски адвокатски съвет

27

Евгения Гечева

Кандидат за член на Софийски адвокатски съвет

32

Жана Кисьова

Кандидат за член на Софийски адвокатски съвет

35

Златка Стефанова

Кандидат за член на Софийски адвокатски съвет

36

Ива Згурова-Шопова

Кандидат за член на Софийски адвокатски съвет

Ивайло Костов.jpg

37

Ивайло Костов

Кандидат за член на Софийски адвокатски съвет

Катерина Граматикова.jpg

40

Катерина Граматикова

Кандидат за член на Софийски адвокатски съвет

44

Лидия Дикова

Кандидат за член на Софийски адвокатски съвет

46

Лили Лозанова

Кандидат за член на Софийски адвокатски съвет

49

Маргарита Димитрова

Кандидат за член на Софийски адвокатски съвет

50

Мариана Вълкова

Кандидат за член на Софийски адвокатски съвет

59

Мирослав Мичев

Кандидат за член на Софийски адвокатски съвет

64

Петьо Славов

Кандидат за член на Софийски адвокатски съвет

66

Пламен Кирилов

Кандидат за член на Софийски адвокатски съвет

Силвия Спасова.jpg

71

Силвия Спасова

Кандидат за член на Софийски адвокатски съвет

73

Стефан Марчев

Кандидат за член на Софийски адвокатски съвет