top of page

АДВОКАТИ ЗА АДВОКАТИТЕ

Екипът ни е сформиран от хора, които възприемаме адвокатската професия като мисия.

Искрено вярваме, че когато принципите на Професионализъм, Почтеност, Приемственост, Независимост и Обществена ангажираност на адвокатурата, бъдат споделени от адвокатите от различни поколения, от адвокатите, упражняващи професията самостоятелно или в съдружие с други адвокати, в една или друга област на правото, можем да бъдем единни и силни.

Кандидат за председател на Адвокатския съвет

Стефан Марчев.jpg

2

Стефан Марчев

 Кандидат за председател на Софийски адвокатски съвет

Кандидати за членове на Адвокатския съвет

Христо Хинов.jpg

74

Христо Хинов

Кандидат за член на Софийски адвокатски съвет

Александър Тонев.jpg

5

Александър Тонев

Кандидат за член на Софийски адвокатски съвет

Антон Стефанов.jpeg

8

Антон Стефанов

Кандидат за член на Софийски адвокатски съвет

Валя Бакалова.JPG

12

Валентина Бакалова

Кандидат за член на Софийски адвокатски съвет

Ваня Траянова.jpg

14

Ваня Траянова

Кандидат за член на Софийски адвокатски съвет

Вера Даскалова.JPG

16

Вера Даскалова

Кандидат за член на Софийски адвокатски съвет

Десислава Миразчийска.jpg

23

Десислава Миразчийска

Кандидат за член на Софийски адвокатски съвет

Албена Пенова.jpg

1

Албена Пенова

Кандидат за член на Софийски адвокатски съвет

Александър Андонов.jpg

2

Александър Андонов

Кандидат за член на Софийски адвокатски съвет

Александър Андреев.jpg

3

Александър Андреев

Кандидат за член на Софийски адвокатски съвет

Евгения Гечева.jpg

27

Евгения Гечева

Кандидат за член на Софийски адвокатски съвет

Жана Кисьова.JPG

32

Жана Кисьова

Кандидат за член на Софийски адвокатски съвет

Златка Стефанова.jpg

35

Златка Стефанова

Кандидат за член на Софийски адвокатски съвет

Ива Згурова-Шопова.jpg

36

Ива Згурова-Шопова

Кандидат за член на Софийски адвокатски съвет

Ивайло Костов.jpg

37

Ивайло Костов

Кандидат за член на Софийски адвокатски съвет

Катерина Граматикова.jpg

40

Катерина Граматикова

Кандидат за член на Софийски адвокатски съвет

Лидия Дикова.jpg

44

Лидия Дикова

Кандидат за член на Софийски адвокатски съвет

Лили Лозанова.jpg

46

Лили Лозанова

Кандидат за член на Софийски адвокатски съвет

Маргарита Димитрова.jpg

49

Маргарита Димитрова

Кандидат за член на Софийски адвокатски съвет

Мариана Валкова.jpg

50

Мариана Вълкова

Кандидат за член на Софийски адвокатски съвет

Мирослав Мичев.jpg

59

Мирослав Мичев

Кандидат за член на Софийски адвокатски съвет

Петьо Славов.jpg

64

Петьо Славов

Кандидат за член на Софийски адвокатски съвет

Пламен Кирилов.jpg

66

Пламен Кирилов

Кандидат за член на Софийски адвокатски съвет

Силвия Спасова.jpg

71

Силвия Спасова

Кандидат за член на Софийски адвокатски съвет

Стефан Марчев.jpg

73

Стефан Марчев

Кандидат за член на Софийски адвокатски съвет

bottom of page