top of page
Introducing our law firm

Визия за Адвокатурата

  • Почтена и отговорна

  • Ефективна, работеща и компетентна

  • Активна и обществено ангажирана

  • Технически и организационно обезпечена

  • Развиваща се адвокатура

Какви цели си поставяме?

МОДЕРНА АДВОКАТУРА

Как ще отговорим на предизвикателството да използваме в дейността на адвокатурата съвременните технологии? 

КОМПЕТЕНТНА АДВОКАТУРА

Упражняването на адвокатска професия изисква високо ниво на професионална подготовка, което да бъде поддържано в променящата се правна среда. 

ЕТИЧНА АДВОКАТУРА

Ясната дисциплинарна политика е гаранция за точно изпълнение задълженията на адвоката и средство за утвърждаване независимостта на адвокатурата и престижа на професията

ОРГАНИЗИРАНА АДВОКАТУРА

Ефективността на адвокатския съвет и на останалите органи, както и добрата комуникация и връзка с всички адвокати, зависи от добрата организация. 

Този сайт е създаден по повод предстоящите избори за ръководни органи на Софийска адвокатска колегия през м. януари 2020 г. /САК 2020/ и има за цел единствено да запознае адвокатите от колегията и обществеността с Визията на група адвокати-съмишленици

За компетентна, почтена и модерна

Софийска адвокатура!

bottom of page